Hem d’imposar la consulta del 9N amb la mobilització (Cat/Cast)

El President català, Artur Mas, ha signat el decret amb el qual convoca la consulta “no vinculant” del 9N. La Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tornat a amenaçar als catalans amb l’apocalipsi. L’ombra del quasi segur dictamen negatiu dels dotze membres del Tribunal Constitucional planeja sobre la voluntat del poble català expressada en els carrers multitudinàriament.

Des de Clase contra Clase, volem manifestar en primer lloc que defendrem la realització de la Consulta del 9N perquè és un dret democràtic bàsic exigit per centenars de milers de catalans. Exigència expressada massivament en els carrers en diverses ocasions, en les enquestes, en les banderes que pengen dels balcons, en síntesi, en cada porus de la societat catalana. Des de el Govern Central hi ha una ofensiva recentralitzadora contra las nacionalitats històriques.

Volem expressar que participarem activament en les lluites populars per a que la consulta sigui efectiva, contra qualsevol atac del Govern Central o qualsevol institució de l’Estat. Fins i tot encara que no estiguem d’acord en que la consulta sigui “no vinculant”. Creiem que iniciatives com la vaga de les universitats per a quan el TC suspengui la convocatòria són importants i que els sindicats obrers com la IAC, CCOO, UGT, CGT han de donar suport amb la més àmplia mobilització dels treballadors en el camí de la vaga per a imposar el 9N des dels carrers.

La direcció d’aquesta consulta i el procés sobiranista, Artur Mas, ha declarat en diverses ocasions, amb una ambigüitat calculada, que farà la consulta d’acord a la legalitat vigent. La Vicepresidenta Joana Ortega i el Conseller d’Interior Ramon Espadaler, només realitzaren la consulta si el TC no s’oposa a la mateixa. Molts empresaris s’oposen a la consulta o plantegen que s’ha de negociar amb el Govern de Rajoy. Fins i tot el PSOE també s’afegeix a aquet cor centralista. Com ja hem vist és impossible fer la consulta en acord amb el Gobierno Central. Per això, creiem que es necessari imposar la consulta del 9N des dels carrers i amb el suport de tot i totes. Només així podrem fer passos per a exercir el dret d’autodeterminació. El Govern d’Artur Mas no vol realitzar un verdader Referèndum d’autodeterminació, es preocupa més per retallar conquestes socials històriques mentre dona préstecs amb diners públics a les grans empreses.

Mentre els companys de Clase contra Clase defensem en als carrers la realització de la consulta del 9N, també expressarem que per a exercir efectivament el dret d’autodeterminació s’ha d’acabar amb el Règim del 78 a través de la unió dels treballadors i els pobles de tot l’Estat Espanyol. I lluitar per la unió dels pobles ibèrics ja sigui a través d’una República Obrera Federal o d’una Unió Lliure de Repúbliques Obreres amb la qual cada poble pugui trobar les llibertat necessàries per a viure d’acord a la seva voluntad.

29 de setembre de 2014


Declaración

Hay que imponer la consulta del 9N con la movilización

El President catalán, Artur Mas, ha firmado el decreto con el cual convoca la consulta no vinculante del 9N. La Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a amenazar a los catalanes con el apocalipsis. La sombra del casi seguro dictamen negativo de los doce miembros del Tribunal Constitucional planea sobre la voluntad del pueblo catalán expresada en las calles multitudinariamente.

Desde Clase contra Clase, queremos manifestar en primer lugar que defenderemos la realización de la Consulta 9N porque es un derecho democrático básico exigido por centenares de miles de catalanes. Exigencia expresada masivamente en las calles en varias ocasiones, en las encuestas, en las banderas que cuelgan de los balcones, en síntesis, en cada poro de la sociedad catalana. Desde el Gobierno Central hay una ofensiva recentralizadora contra las nacionalidades históricas.

Queremos expresar que participaremos activamente en las luchas populares para que la consulta sea efectiva, contra cualquier ataque del Gobierno Central o cualquier institución del estado. Incluso aunque no estamos de acuerdo en que la consulta sea “no vinculante”. Creemos que iniciativas como la huelga en las universidades para cuando el TC suspenda la convocatoria son importantes y que los sindicatos obreros como la IAC, CCOO, UGT, CGT deben apoyar con la más amplia movilización de los trabajadores en el camino de la huelga para imponer el 9N desde las calles.

La dirección de ésta consulta y el proceso soberanista, Artur Mas, ha declarado en varias ocasiones, con una ambigüedad calculada, que hará la consulta de acuerdo a la legalidad vigente. La Vicepresidenta Joana Ortega y el Conseller d’Interior Ramon Espadaler, solo realizarán la consulta si el TC no se opone a la misma. Incluso muchos empresarios se oponen a la consulta o plantean que hay que negociar con el Gobierno de Rajoy. Incluso el PSOE también se suma a éste coro centralista. Como ya hemos visto es imposible realizar la consulta en acuerdo con el Gobierno central. Por ello, creemos que es necesario imponer la consulta del 9N en las calles y con el apoyo todos y todas. Solo así podremos dar pasos para ejercer el derecho de autodeterminación. El Govern de Artur Mas no quiere realizar un verdadero Referéndum de autodeterminación, se preocupa más de recortar conquistas sociales históricas mientras financia con dinero público a grandes empresas.

Mientras los compañeros de Clase contra Clase defenderemos en las calles la realización de la consulta de 9N, también expresaremos que para ejercer efectivamente el derecho de autodeterminación hay que acabar con el Régimen del 78 a través de la unión de los trabajadores y los pueblos de todo el Estado Español. Y luchar por la unión de los pueblos ibéricos ya sea a través de una República Obrera Federal o de Unión libre de Repúblicas obreras en la cual cada pueblo pueda encontrar las libertades necesarias para vivir de acuerdo a su propia voluntad.

Scroll al inicio