9N: encenguem l’espurna de la mobilització pel dret a decidir al moviment estudiantil (Cat/Cast)

Ver también:


Enfront la més que probable il•legalització pel Tribunal Constitucional de la consulta fixada pel 9N i la crida a una vaga d’estudiants i treballadors del sector universitari per part de la plataforma Estudiants 9N, considerem que tot el moviment estudiantil ha de ser part activa en aquesta vaga amb totes les seves forces.

Catalunya es troba des de 2012 en un pols contra el Govern Espanyol pel dret a decidir el seu futur. Des de llavors hi ha hagut mostres de la voluntat de les i els catalans a exercir aquest dret democràtic que el Règim del 78, com bon hereu del franquisme, nega sistemàticament. Aquestes accions reivindicatives van arribar al seu punt més àlgid el passat 11 de Setembre quan Barcelona va viure la manifestació més multitudinària de la seva història.

És moment de què els estudiants ens mobilitzem amb força i siguem protagonistes en la lluita que el poble català està duent a terme pel dret a decidir.

Una demanda democràtica elemental.

Les ambigüitats i jocs del President Artur Mas són una burla a les aspiracions del poble català. Els i les estudiants hem d’aixecar els nostres mètodes de lluita, amb vagues, mobilitzacions i assemblees, com l’únic camí en la conquesta de drets polítics, així com la recuperació de les conquestes perdudes darrerament. Com l’enorme exclusió de l’educació universitària pels joves, en especial als fills dels treballadors.

Defensem la realització de la consulta del 9N, contra tota la reacció de franquistes reciclats en demòcrates i els seus partits, no sense reconèixer alguns dels seus límits que li imposa la seva actual direcció. Com que la decisió del poble català no estigui garantida de forma efectiva, pel caràcter no vinculant del referèndum.

Tot i així, la seva realització seria un pas en la consecució d’aquest dret. Però per a garantir-ho, és necessari que els estudiants juntament amb els treballadors intervinguin activament en el rumb dels seus destins de manera independent dels partits polítics dels capitalistes.

El Règim tornarà a ser colpejat des de les aules; aquestes aules cada cop més buides, producte de les retallades i les pujades de taxes dels governs del PP i CiU, que ens condemnen a la precarietat estudiantil i laboral.

Tots a la vaga! Mobilització als carrers per a defensar i portar fins el final el dret a decidir!


Comunicado de la Agrupación Revolucionaria No Pasarán.

9N: encendamos la chispa de la movilización por el derecho a decidir en el movimiento estudiantil

Frente a la más que probable ilegalización por parte del Tribunal Constitucional de la consulta fijada para el 9N y el llamamiento a una huelga de estudiantes y trabajadores del sector universitario por parte de la plataforma “Estudiants 9N”,consideramos que todo el movimiento estudiantil debe ser parte activa de esta huelga con todas sus fuerzas.

Catalunya se encuentra desde el 2012 en un pulso contra el Gobierno español por el derecho a decidir su futuro. Desde entonces ha habido muestras de la voluntad de las y los catalanes de ejercer este derecho democrático que el Régimen del 78, que como buen heredero del franquismo, niega sistemáticamente. Estas acciones reivindicativas llegaron a su punto más álgido el pasado 11 de septiembre cuando Barcelona vivió la manifestación más multitudinaria de su historia.

Es momento de que los estudiantes nos movilicemos con fuerza y seamos protagonistas en la lucha que el pueblo catalán está llevando a cabo por el derecho a decidir.

Una demanda democrática elemental.

Las ambigüedades y los juegos del President Artur Más son una burla a las aspiraciones del pueblo catalán. Los y las estudiantes debemos levantar nuestros métodos de lucha, con huelgas, movilizaciones y asambleas, como el único camino en la conquista de derechos políticos, así como la recuperación de las conquistas quitadas en los últimos tiempos. Como la enorme exclusión de la educación universitaria para los jóvenes, en especial los hijos de los trabajadores.

Defendemos la realización de la consulta del N9, contra toda la reacción de franquistas reciclados en demócratas y sus partidos, no sin reconocer alguno de sus límites que le impone su actual dirección. Como que la decisión del pueblo catalán no esté garantizada de forma efectiva, por el carácter no vinculante del referéndum.

Sin embargo, su realización sería un paso en la consecución de este derecho. Pero para garantizarlo, es necesario que estudiantes junto a los trabajadores intervengan activamente en el rumbo de sus destinos de forma independiente de los partidos políticos de los capitalistas.

El Régimen volverá a ser golpeado desde las aulas; esas aulas cada vez más vacías producto de los recortes y las subidas de tasas de los gobiernos del PP y CiU que nos condenan a la precariedad estudiantil y laboral.

¡Todos a la huelga! Movilización en las calles para defender y llevar hasta el final el derecho a decidir.

 

Scroll al inicio